Охорона довкілля

4.2. охрана окруж среды

Робота над поліпшенням екологічних показників, підвищенням енергоефективності і раціональне використання енергоресурсів входять до числа пріоритетних завдань Компанії.

Наша мета — відповідність стандартам екологічної безпеки. Для нас це: ефективність використання води і очищення стічних вод, енергоефективність і зниження викидів Co2, скорочення об’ємів твердих відходів і збільшення кількості відходів для переробки. Ми постійно займаємось моніторингом  екологічних показників в процесі діяльності. Реалізуємо програми, направлені на підвищення екологічної культури наших співробітників в області раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки. З 2009 року упроваджена програма «Зелений офіс».

Для того, щоб понизити дію на довкілля в результаті нашої виробничої діяльності, ми добровільно ставимо перед собою амбітні цілі по скороченню викидів Co2.  Рівень атмосферних викидів на сьогодні не перевищує встановлені нормативи. Не дивлячись на виробниче зростання, до 2015 року ми маємо намір утримати об’єми викидів газів в атмосферу на рівні 2010 року, постійно знижуючи негативну дію на екологію. Також ми плануємо понизити рівень викидів Co2, що виділяються при транспортуванні нашої продукції і матеріалів і підвищити ефективність використання власного транспорту і транспорту підрядників.

Наші цілі і програми скорочення використання води

Наша Компанія зосереджена на ініціативах ефективного використання даного ресурсу. В першу чергу, це проекти раціонального використання води у виробничому процесі. Наприклад, в друкарні задіяна система оборотного водопостачання охолоджування валів темперування друкарських секцій машин ролевого офсетного друку. Встановлені лічильники на воду і ведеться моніторинг витрати води. Ведеться щоквартальний контроль якості води на господарські і питні потреби.

Наші цілі і програми скорочення використання енергії

Одним з пріоритетів в області зниження впливу на довкілля є збереження енергії. Для цього ми знижуватимемо енерговитрати на 1000 вироблених листооттісків.

Наші цілі і програми по скороченню викидів на звалища

На підприємстві розроблена «Програма у сфері поводження з відходами і викидами», направлена на зменшення відходів і викидів і запобігання їх негативній дії на довкілля і здоров’я людини.

Визначені відповідальні особи у сфері поводження з відходами; відбувається сортування побутових і виробничих відходів (сміття). 90% відходів виробництва переробляються.

Ми віримо, що прихильність Компанії принципам стійкого розвитку допомагає нам управляти екологічними ризиками і будувати успішний і стійкий бізнес.