Контроль якості

4.5.контроль качества

Наша Компанія приділяє велику увагу контролю якості поліграфічної продукції на всіх етапах її виробництва – від макету до упаковки. Упевненість у високому рівні і якості виконуваних нами робіт заснована на системі контролю, основою якої є корпоративний Стандарт якості.

Основні етапи цієї системи – контроль і аналіз матеріалів, що поступають у виробництво, затвердження зразків у клієнта, контроль виробництва безпосередніми виконавцями і їх прямими керівниками, остаточна перевірка готової роботи Відділом контролю якості.  Ми використовуємо «системи управління кольором»– близько 10 стандартних профілів друкарського процесу ISO, розроблених міжнародною компанією ECI. Профіль враховує всі важливі характеристики, і його правильне вживання дозволяє вже настадії перед друкарської підготовки вихідного матеріалу визначити, як виглядатиме готова продукція.

Все ролеве устаткування оснащене системами автоматичного приведення і контролю щільності фарб по заданих цільових значеннях, контроль розтиску 50% і 80%, контрасту друку, бінарних накладень фарб і аналіз якості друку фірми  Grafikontrol.  Маючи в своєму розпорядженні високий виробничий і кадровий потенціал, ми прагнемо укріпити свою позицію на ринку поліграфії як надійного постачальника поліграфічних послуг.

Наша мета  – виробництво продукції в строк, найбільш ефективним і безпечним способом, з найвищою якістю, що перевищує очікування клієнтів, з врахуванням інтересів бізнесу і суспільства.

Основні принципи політики в області якості:

  • відповідність Системи Менеджменту Якості (СМК) вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008 в інтеграції із загальною системою менеджменту;
  • постійне поліпшення якості нашої продукції і послуг;
  • поліпшення якості матеріалів з допомогоюактивної взаємодії з постачальниками;
  • безперервне вдосконалення управління Компанією із застосуванням кращих світових практик на основі оцінки ключових показників діяльності;
  • освоєння нових, вдосконалення існуючих технологій і методів управління виробництвом, направлених на підвищення продуктивності праці і зниження негативної дії на довкілля;
  • постійне підвищення професійного рівня і мотивації персоналу;
  • створення атмосфери довіри і підтримки відкритих взаємин  для максимальної участі співробітників в процесах управління якістю;
  • систематичний аналіз, оцінка і дії з підвищення результативності СМК.

Для того, щоб виконати дані зобов’язання, керівництво Компанії бере на себе відповідальність приділяти питанням якості пріоритетну увагу, забезпечувати співробітників, відповідальних за якість продукції і послуг, необхідними ресурсами.  Керівники Компанії є лідерами і гарантами виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Політика в області якості відповідає цілям Компанії і поширюється на всі сфери діяльності, регулярно передивляється, доводиться до відома всіх співробітників і обов’язкова для виконання. Вона забезпечує нам основу для постановки і аналізу цілей в області якості.  Втілення в життя даної Політики – основа стійкого розвитку нашої Компанії.  Все це дозволяє нам при виготовленні друкарської продукції, абсолютно різної по технологічному виконанню, забезпечити однорідність продукції і однаковий очікуваний рівень її якості.