Відповідальність

ответсвенность

Ми зосереджені на стійкому розвитку Компанії і на практиці реалізуємо принципи відповідального управління, грамотно поєднуючи вдосконалення процесів, увагу до екології і корпоративну соціальну відповідальність. Ми повністю і своєчасно виконуємо свої податкові зобов’язання на всіх рівнях. В основі нашого підходу до корпоративної соціальної відповідальності лежать принципи Глобального договору ООН.

 

 

Ми приділяємо увагу  таким областям, як:

  • бізнес-етика і стандарти ведення бізнесу;
  • відповідальність перед співробітниками за безпечні умови і справедливу оплату праці,
  • створення умов розвитку і кар’єрного зростання;
  • участь в розвитку регіону, де знаходиться наше виробництво;
  • відповідальність перед суспільством за збереження довкілля.